Protesta laban sa crackdown

,

BILANG PAGKUNDENA sa pampulitikang panunupil at atake ng rehimeng Duterte, nagprotesta ang mga progresibong organisasyon sa Mendiola, Maynila noong Agosto 16. Ayon sa kanila, muling binuhay ni Duterte ang mekanismo ng rehimeng Arroyo sa pagsupil ng karapatang-tao. Itinaon ang pagkilos sa paggunita sa unang taon ng pagkakapaslang kay Kian delos Santos sa ilalim ng hungkag na gera kontra-droga ng rehimen.

Protesta laban sa crackdown