Masaker sa Hacienda Luisita, wala pa ring hustisya

,

Ginunita noong Nobyembre 16 ng mga magsasaka ang ika-14 na taon ng masaker sa Hacienda Luisita. Kasabay nito, kinundena nila ang patuloy na panunupil at pagpapahirap sa kanilang hanay sa buong bansa.

Nagdaos ng isang misang bayan sa Central Azucarera de Tarlac Gate 1 ang mga sakada ng asyenda at mga progresibong organisasyon bago tumungo sa Northern Luzon Command para kundenahin ang pagtatayo ng mga detatsment nito sa asyenda. Bilang pagtatapos, naglunsad sila ng programa sa Tarlac City Downtown Public Market.

Isang gabing pangkultura ang isinagawa sa Plaza Miranda, Angeles City, Pampanga noong Nobyembre 15 bilang pakikiisa.

Sa Metro Manila, naglunsad ng protesta ang Kilusang Magbubukid ng Pilipinas sa paanan ng Mendiola Bridge sa Maynila. Ipinanawagan nila ang hustisya para sa mga biktima ng Hacienda Luisita Massacre at sa kamakailangang masaker sa Sagay City.

Samantala, nagkaisa ang mga taong simbahan at magsasaka ng Cavite para depensahan ang bungkalan sa Lupang Ramos at Kapdula noong Nobyembre 16. Pinangunahan ito ng Peasant and Church People’s Movement of Cavite na naglunsad ng isang misang bayan at human chain sa geyt ng Lupang Kapdula, Barangay Sampaloc II,sa Dasmarinas, Cavite.

Ilang taon na ang isinasagawang bungkalan ng mga magsasaka ng Lupang Kapdula at Ramos, at ngayon ay ngunit ngayon ay dinarahas at pinagbabantaan na sila ng mga bayarang maton ng mga bayarang maton ng mga panginoong maylupa.

Protesta ng mga nakaligtas sa Yolanda
Tumungo sa sentro ng Tacloban City ang mahigit 5,000 nasalanta at nakaligtas sa bagyong Yolanda noong Nobyembre 8. Sa pangunguna ng People Surge, kinundena nila ang limang taon nang kriminal na pagpapabaya at kawalang-tugon ng gobyerno sa lahat ng biktima.

Panawagan ng grupo na panagutin ang rehimeng Aquino at Duterte sa kabagalan sa pagbibigay ng tulong sa mga biktima ng bagyo. Hanggang sa kasalukuyan, hindi pa rin ipinapamahagi ang tulong pampinansya sa mga biktima at walang tulong sa sektor ng agrikultura. Gayundin, kinundena nila ang mga tinipid na pabahay para sa mga nasalanta at ang tumitinding militarisasyon sa kani­lang mga komunidad.

Misa ng pag-alala kay Leo­nard Co.
Idinaos ang isang misang bayan para kina Leonard Co, Sofronio Cortez, at Julius Borromeo—mga tagapagtanggol ng kalikasan noong Nobyembre 15 sa Dita Tree, EDC Arboretom, Institute of Biology, UP Diliman. Ang tatlo ay pinatay sa Kananga, Leyte ng 19th IB ng AFP, walong taon na ang nakakaraan.. Pinangunahan ito ng Advocates of Science and Technology for the People (AGHAM). Ipinagtirik sila ng kandila ng mga nakiisa sa ipinananawagang hustisya.

Pangatlong pagpapalawig ng batas militar.
Sa pagdiriwang ng Araw ng mga Bata noong Nobyembre 20 sa Sunken Garden, UP Diliman, kinundena ng Save our Schools Network at mga kabataang Lumad ang banta ng Philippine National Police at Armed Forces of the Philippines na itutulak ang ikatlong ekstensyon ng batas militar sa buong Mindanao.

Nakiisa sa protesta ang mga mag-aaral ng University of Santo Tomas at University of the Philippines-Diliman para tutulan ang bantang ito na magdudulot ng mas matinding karahasan sa mga paraang Lumad at sa buong isla.

Masaker sa Hacienda Luisita, wala pa ring hustisya