Pagbisita ni Xi Jinping, sinalubong ng protesta

,

Sinalubong ng protesta ng Pilipinong Nagkakaisa para sa Soberanya (P1NAS), Bagong Alyansang Makabayan at Anak­bayan ang pagdating ni Chinese President Xi Jinping sa Pilipinas noong Nobyembre 20.

Nagtungo ang P1NAS sa konsulado ng China para ipana­wagan ang pag-alis ng China sa South China Sea kung saan nagsasagawa ito ng reklamasyon at nagtatayo ng mga imprastrakturang militar. Ayon sa grupo, hindi mababayaran ng kahit anong pautang ang soberanya ng bansa.

Kasama sa protesta ang mga Dumagat mula sa Timog Katagalugan na mapalalayas sa kani­lang mga lupain dulot ng ita­tayong Kaliwa Dam sa bu­lu­bundukin ng Sierra Madre na pinondohan ng China. Nakiisa rin ang mga mangingisda ng Zambales na ginigipit ng mga Chinese coast guard sa Scarborough Shoal.

Pagbisita ni Xi Jinping, sinalubong ng protesta