Pasistang panggigiipit at pananalakay, umiigting sa Cebu

,

Walang-habas ang mga pasistang atake ng rehimeng US-Duterte laban sa mga progresibong pwersa sa Cebu. Sa loob lamang ng apat na araw, naiulat ang marahas na pagbuwag sa isang kampuhan at pag-aresto sa mga manggagawang nagtayo nito, ang pambabastos sa isang babaeng paraligal, ang pagdemolis sa kabahayan ng mahigit 550 pamilya at ang malisyosong pagpaparatang sa mga kabataan.

Pambubuwag sa protesta sa Coca-Cola
Marahas na binuwag ng mga pulis at bayarang maton ang kampuhan ng Alsa Kontraktwal Cebu at Coalition of All Coca-Cola Workers (CACCWO) sa harap ng planta ng Coca-Cola FEMSA sa Mandaue City noong Nobyembre 16, alas-7 ng gabi.

Pagkatapos ng pagbuwag, iligal na inaresto ang mga manggagawang sina Oscar Villarino, ikalawang tagapangulo ng Alsa Kontraktwal-Coca-Cola Chapter, Gerome Villarino at Vincent Juarez. Idinetine sila sa kalapit na Subangdaku Police Station. Itinayo ng mga manggagawa ang kampuhan para igiit na ibalik sa trabaho ang 40 manggagawang tinanggal at labanan ang laganap na kontraktwalisasyon sa kumpanya.

Kinabukasan, binastos ng isang pulis ang isang babaeng paraligal na tumutulong sa kaso ng mga manggagawang dinakip. Pilit siyang pinaalis ng pulis at nang tumanggi, pinagbantaang “gagawing kabit.”

Demolisyon sa Mandaue
Noong Nobyembre 14 ng umaga, dinemolis ng mga ahente ng estado ang kabahayan ng 550 pamilya sa tabi ng abandonadong Cebu International Convention Center sa Mandaue City para bigyang daan ang pagtatayo ng isang hotel-casino sa lugar. Nagtalaga ng pulis sa komunidad para pigilan ang paglaban ng mga residente. Inakusahan pa nila ang mga residente na mga kasapi ng BHB.

Pansamantala lamang na naninirahan sa lugar ang mga mga pa­mil­­yang dinemolis ang mga bahay. Pumwesto sila rito matapos masunog ang kanilang mga kabahayan noong Marso 2016 at pigilang makabalik sa kanilang komunidad sa Barangay Guizo at Mantuyong. Noong Abril 17, nagparipa ang lokal na gubyerno sa mga residente para matukoy kung sino na lamang ang makakabalik sa kanilang barangay.

Samantala, walang malinaw na relokasyon para sa kanila hanggang sa kasalukuyan.

Kabataan, inakusahang “kam­pon ng CPP.”
Nagpakalat noong Nobyembre 17 ng mga polyeto ang AFP na naglalaman ng mga litrato ng mga lider-kabataan at estudyante at malisyosong inakusahang “kampon ng CPP” at “manlilinlang ng kabataan.” Kabilang sa mga nasa polyeto ang anim na lider ng lokal na balangay ng Anakbayan, Kabataan Partylist at Youth Act Now Against Tyranny; at tatlong lider-estudyante ng University of the Philippines-Cebu at University of San Carlos.

Binatikos ng Anakbayan Cebu ang panggigipit sa mga lider-estudyante. Isinasagawa ng ng estado ang Red-tagging para big­yan-katwiran ang armadong pang-aatake nito sa mga aktibista, taga­pagtanggol ng karapatang-tao at iba pang sibilyan.

Pasistang panggigiipit at pananalakay, umiigting sa Cebu