Ang mga tinabunang krimen sa gera ng yumaong Bush

,

 

Puring-puri ang masmidya ng US kay dating presidenteng George Herbert Walker Bush o Bush Sr. nang yumao ito noong Nobyembre 30. Pakay ng mga papuring ito ng mapambolang masmidya at elitistang pulitiko na ibaon sa limot ang mga krimen sa gera at henosidyong karahasan ng imperyalistang US. Ngunit para sa mga kritiko ni Bush Sr., hindi kailanman malilimutan ang kanyang krimen sa sangkatauhan.

Sa partikular, hindi malilimutan ang mga krimen sa gera ni Bush Sr. sa 1991 Gulf War kung saan nakilala siya bilang “berbugo ng Baghdad,” at may pananagutan sa pagkamatay ng may 200,000 Iraqi noong 1991 Gulf War na kinatangian ng matinding “aerial bombardment” sa kasaysayan ng gera.

Mga pagsisinungaling para sa gera

Ayon sa kanyang mga kritiko, nagsinungaling si Bush Sr. para ilarga ang imperyalistang gera laban sa Iraq. Ginamit niya ang propaganda sa maraming larangan para palakihin ang suporta sa gerang agresyon sa Persian Gulf. Makaraang sakupin ng Iraq sa ilalim ni Saddam Hussein ang katabing maliit na bansang Kuwait noong Agosto 1990, agad na tinrabaho ni Bush Sr. na ilarawan si Saddam na isang “banta at salot sa mundo.”

Ang hindi binanggit ni Bush Sr. ay ang mismong embahador ng US sa Iraq noon na si April Glaspe ang siyang nagbigay ng pahintulot kay Saddam noong Hulyo 1990, isang linggo bago atakehin at sakupin ang Kuwait.

Para tuluy-tuloy na suportahan ang 1991 Gulf War, binatikos ni Bush Sr. si Saddam bilang brutal na diktador na lumalabag sa internasyunal na batas sa pagsakop sa Kuwait, at na siya’y isang banta sa pambansang seguridad ng Amerika. Pinatingkad ni Bush Sr. ang usapin ng karapatang-tao sa kanyang matatayog na mga talumpati at inihambing si Saddam bilang “nabuhay na Hitler.”

Naghabi ng kwento ang US tungkol sa diumano’y brutal na pagpatay ng mga sundalong Iraqi sa mga sanggol sa mga ospital ng Kuwait. Tumestigo sa US Congress ang isang 15-taong babaeng Kuwaiti na pinangalanan lamang na si “Nayirah” na nakasaksi daw sa pagpasok sa mga ospital ng mga tropang Iraqi. Iyon pala, si Nayirah ay anak ng embahador ng Kuwait sa US at sinanay ng isang kumpanyang public relations sa pagharap niya sa kongreso. Sa ulat ng Canadian Broadcasting Corporation, wala silang nakitang ebidensya ng sinasabing pagpatay sa mga sanggol.

Kinampanya ni Bush Sr. na dapat patalsikin ang pwersa ni Saddam sa Kuwait dahil sa kasaysayan nito ng paggamit ng armas kemikal at pagpapaunlad umano ng armas nukleyar. Sa kabila na may alam at pahintulot ng US, inakusahan ni Bush Sr. ang dating alyadong si Saddam na gumamit ng armas kemikal laban sa Kurds sa syudad ng Halabja noong 1988 na nagresulta sa pagkamatay ng 6,800 na karamihan ay mga sibilyan.

Nabunyag nitong huli sa mga dokumentong ipinalabas ng gubyernong US na sentral na layunin sa paglunsad ng gera laban sa rehimen ni Saddam ay ang interes nito sa langis. Sa National Security Directive 26 noong 1989 at National Security Directive 54 noong Enero 1991 na nilagdaan ni Bush Sr. ay kapwa nagdeklarang mahalaga ang langis sa Middle East sa pambansang seguridad ng US at patuloy na gagamit ng lakas ang US para ipagtanggol ang interes na ito.

Ipokrito at isang malaking panloloko sa publiko ng gubyernong Bush Sr. ang pag-akusang nag-iipon si Saddam ng armas kemikal gayong bilyun-bilyong dolyar ang ibinigay ng US sa Iraq bilang ayudang militar at pang-ekonomiko mula dekada 1980 hanggang sa pagsalakay ni Saddam sa Kuwait.

Noong 1992, iniulat sa isang prominenteng telebisyon sa US na pinahintulutan (at palaging hinihimok) ng mga rehimeng Reagan at Bush Sr. ang pagdaloy ng pera, mga kemikal, mga pautang pang-agrikultura, dual-use technology o pagpahintulot na magpaunlad ng armas kemikal, at kagamitang pandigma sa Iraq.

Mga krimen sa gera

Naglunsad ng gera laban sa Iraq ang pwersang koalisyong pinamunuan ng US noong Enero 17, 1991 at mabilis na natapos ito sa pagkatalo ni Saddam. Sa proseso ng gerang ito, naghulog ang US ng 88,500 toneladang bomba at sa inokupa nitong Kuwait, na nagresulta sa pagkamatay ng maraming sibilyan.

Sa isang ulat halimbawa noong Pebrero 1991, hindi bababa sa 408 ang napatay na sibilyang Iraqi sa pambobomba sa isang air-raid shelter sa komunidad ng Amiriyah sa Baghdad, kabisera ng Iraq. Ayon sa Human Rights Watch (HRW), alam ng US Defense Department na ang pasilidad sa Amiriyah ay ginamit na isang civil defense shelter noong panahon ng gerang Iran-Iraq, ngunit sinalakay pa rin ito ng US na walang babala. Isa itong seryosong paglabag sa mga batas ng gera, akusa ng HRW sa administrasyong Bush.

Winasak ng US ang mga esensyal na sibilyang imprastruktura ng Iraq tulad ng mga pasilidad para sa paglikha ng kuryente at paglilinis ng tubig hanggang sa mga planta ng paglikha ng pagkain at mga gilingan ng harina. Sa ulat ng Washington Post noong Hunyo 1991, ang pagbomba ng mga sibilyang pasilidad ay hindi aksidente kundi sinadya noong patapos na ang gera. Daan-daang libong Iraqi ang nangamatay bilang “collateral damage” kahit pagkatapos ng gera. Sa buwan ding iyon, naglabas ng ulat ang isang grupo mula sa Harvard University na nagsaliksik hinggil sa pampublikong kalusugan. Ayon sa ulat, ang pagkawasak ng mga sibilyang imprastrukturang ito ay nagdulot ng malnutrisyon at epidemya tulad ng kolera at tipus.

Sa pag-aaral na ginawa noong Enero 1992 ni Beth Osborne Daponte ng US Census Bureau, tinantya niya na ang 1991 Gulf War ay nagresulta sa pagkapatay ng 158,000 Iraqi, kabilang ang 13,000 kagyat na nangamatay na mga sibilyan at 70,000 sa pagkasira sa mga planta ng elektrisidad at paglilinis ng tubig.

Umani ng maraming biyaya ang US sa paglunsad ng 1991 Gulf War. Dahil sa maraming bansa ang gumastos sa gerang agresyong ito, nagkamal ng malaking tubo ang US sa pagbenta at nasubukan ang nakaimbak nitong modernong mga armas. Lalong nakontrol nito ang suplay ng langis mula sa Middle East at nakakuha ng malaking bahagi sa kita ng langis ng Saudi Arabia, Kuwait at iba pang emirates sa pamamagitan ng pagtali sa kanila sa military sales contracts kung saan kontrolado ng US ang mga makabagong kagamitan tulad ng mga anti-missile system.

Noong 2003, tinanggal ng mga upisyal na US ang libu-libong pahina mula sa mga ulat ng United Nations tungkol sa pagsuplay nito ng mga sangkap para sa paggawa ng armas kemikal sa Iraq. Ayon sa Die Tageszeitung, isang pahayagang German, imbwelto ang 24 na korporasyong nakabase sa US at ang magkasunod na administrasyong Reagan at Bush Sr. sa iligal na pagsuplay sa gubyerno ni Saddam para sa paggawa ng armas para sa maramihang pagpatay.

Ang mga tinabunang krimen sa gera ng yumaong Bush