Protesta ng mga “yellow vest” sa France, nagpapatuloy

,

 

PUMASOK NA SA ikalimang linggo ang mga kilos protesta ng mamamayang Pranses laban sa anila’y kontra-mahirap na mga polisiya ng gubyerno ni President Emmanuel Macron. (Basahin sa Ang Bayan Nobyembre 21, 2018.)

Kumpara sa mga nakaraang pagkilos, ang lingguhang kilos protesta (tuwing Sabado) noong Disyembre 15 sa Paris at iba pang syudad ng France tulad ng Saint-Ettiene, Bordeaux at Marseille ay maliit at kalmado pero nanatili pa rin ang galit ng mamamayan sa anila’y elitistang gubyerno.

Sa kabila ng pagliit sa hanay ng mga demonstrador, natulak si Macron na mangakong babawasan niya ang sinisingil na buwis at dagdagan ang sweldo ng mamamayan para apulain ang galit ng “yellow vests”.

Naririyan pa rin ang pagdududa ng mamamayan sa anila’y matapobreng gubyerno. Ayon sa isang raliyista, hinigop ng malaking presyur ng pagbubuwis ang enerhiya ng bansa, ng mga negosyante, artisano, maliliit na negosyo, manggagawa, habang ang maliit na porsyento ng mayayaman ay palaging umiiwas sa buwis.

Nagsimula ang mga kilos protesta na tinawag na “yellow vests movement” noong Nobyembre 17 dahil nagsusuot ang mga demonstrador ng mga fluorescent vest na karaniwang sinusuot ng mga drayber sa bansa kapag biglaang nagkakaproblema ang kanilang sasakyan. Ang sa simula’y kontra-buwis na mga demonstrasyong ito ay lumaki at lumawak sa buong bansa bilang kilusang anti-gubyerno at nagpababa sa popularidad ni President Macron.

Ginaya rin ng mamamayan sa katabing bansa ng Belgium ang pagkilos ng mga Pranses laban sa neoliberal na patakarang ng kanilang gubyerno.

Protesta ng mga "yellow vest" sa France, nagpapatuloy