#AyokongMagmahal 2019

,

AYOKONGMAGMAHAL ANG panawagan ng mga kabataang estudyante sa bantang pagtaas ng mga bayarin at matrikula. Noong Pebrero 15, nagrali ang Rise For Education-Cebu sa harap ng Commission on Higher Education Region 7 upang kundenahin ang muling pagtaas ng matrikula at iba pang bayarin sa mga kolehiyo at unibersidad. Ito ay matapos maghain ng petisyon noong Pebrero 7 ang 1,400 pribadong paaralan para itaas ang matrikula nang 6-8% para sa taong 2019-2020. Idinadahilan ng mga may-ari ng pribadong mga paaralan ang batas na TRAIN para itaas ang matrikula.

Sa kasalukuyan, may 1,710 pribadong unibersidad sa buong bansa samantalang 233 lamang ang pampubliko. Sa gayon, mayorya sa mga eskwelahan at estudyante ay hindi saklaw ng Universal Access to Quality Tertiary Education Act o RA 10931, na dapat nagpapatupad ng libreng matrikula sa mga pampublikong pamantasan. Gayundin, hindi lahat ng mga bayarin sa mga pampublikong unibersidad ang sinasaklaw ng batas.

Sa ngayon, umaabot sa P100,000-200,000 ang matrikula, pagkain, gamit-eskwelahan at iba pang gastusin para sa senior highschool. Mangangailangan naman ng P160,000-230,000 para sa pribadong kolehiyo.

#AyokongMagmahal 2019