Itanghal ang Ginintuang Taon ng NPA!

Itanghal ang Ginintuang Taon ng NPA!