Mga tagumpay ng mga magsasaka sa Cagayan at Capiz

,

NAGKAMIT NG MGA tagumpay ang mga magsasaka ng Maayon, Capiz matapos makipagdayalogo sa walong komersyante-usurero ng naturang bayan noong Marso 26. Lumahok sa dayalogo ang 250 magsasaka mula sa 13 barangay ng Maayon. Pinangunahan ng Kahublagan sang mga Mangunguma kag Mamumugon sa Uma sa Capiz (Kammaca), tsapter ng Pamanggas-Kilusang Magbubukid ng Pilipinas sa prubinsya.

Tampok na tagumpay ng mga magsasaka ang pagpapababa ng buwanang interes sa pautang mula 6-8% tungong 5%. Kasabay nito, iginiit ng mga magsasaka na ipantay ng mga komersyante-usurero ang presyo ng pagbili ng produkto ng mga magsasaka sa presyo nito sa sentrong bayan. Hindi pumirma ang lahat ng mga komersyante-usurero sa kasunduan kaya iginiit ng mga magsasaka na magdaos ng isa pang dayalogo. Naging saksi sa dayalogo ang mga kandidatong tumatakbo sa lokal na gubyerno na nanindigang tutulong sa mga magsasaka sa abot ng kanilang makakaya.

Unang nakipagdayalogo noong Oktubre 2018 ang mga magsasaka para ibaba ang interes sa buwanang pautang tungong 3% sa loob ng apat na buwan, pagtanggal ng interes sa pautang tuwing may sakuna, pagbili ng mga produkto batay sa presyo nito sa sentrong bayan at iba pa.

Samantala, naigiit ng mga magsasaka sa Cagayan Valley ang hindi pagbabayad ng interes sa pautang sa panahon ng mga sakuna. Ito ay resulta ng dayalogo sa pagitan ng 800 magsasaka mula sa Baggao at kalapit na mga bayan ng Gattaran, Amulong, Alcala at Sto. Niño sa pitong komersyante-usurero noong Marso 15 sa San Jose, Baggao. Pinangunahan ng Baggao Farmers Association (BFA) ang dayalogo.

Alinsunod sa kasunduan, hindi maniningil ang komersyante-usurero ng interes kapag nalugi nang hanggang 50% o mas mataas pa ang magsasaka dulot ng sakuna. Malinaw na inilatag ng BFA ang kompyutasyon ng kanilang gastos sa produksyon kumpara sa kanilang kita, kung saan naipakita nilang lugi na sila kahit wala pang sakuna.

Gayunpaman, hindi nagkasundo ang mga magsasaka at komersyante kung kailan ang simula ng saklaw ng kasunduan. Iginiit ng mga magsasaka na saklawin nito ang anihan noong Setyembre 2018, kung kailan malubhang sinalanta ng bagyong Ompong ang Baggao. Nais ng mga komersyante na saklawin ng kasunduan ang mga sakuna sa hinaharap lamang. Umaktong tagapamagitan ng dayalogo si Msgr. Gerry Perez. Umupo rin sa pag-uusap ang Sangguniang Bayan ng Baggao.

Mga tagumpay ng mga magsasaka sa Cagayan at Capiz