Silyab, Abril 2019

,

Praymer hinggil sa Memorandum Order No. 32 at Executive Order No. 70 (Pasistang Opensiba ng Rehimeng US-Duterte Serye 2)

Silyab, Abril 2019