TAGUMPAY SA SUPER 8

,

PROTESTA LABAN SA BACIWA

TAGUMPAY SA SUPER 8. Tagumpay ang black shirt protest ng Samahang Manggagawa sa Super 8 Retail System Incorporated noong Mayo 8. Inilunsad ang pagkilos at pagpapabagal ng produksyon bilang protesta sa pagsuspinde sa 15 manggagawa na tumangging magtrabaho ng obertaym noong Mayo 4. Agad na ibinalik sa trabaho ang mga manggagawa matapos makipag-usap sila sa maneydsment. Nailatag din nila ang paglaban sa hindi makataong obertaym.
Samantala, ginunita ng mga kaanak at mga kapwa manggagawa ang pagkamatay ng Kentex 72 noong Mayo 12 sa Valenzuela City. Pinangunahan ng Workers Rights Advocates Network ang pananawagan ng hustisya at pagpapanagot sa maneydsment ng Kentex.
Kinalampag ng Kilos na Manggagagawa noong Mayo 20 ang upisina ng Regional Wage Board ng National Capital Region matapos magsumite ng Motion to Dismiss ang mga negosyante para harangin ang petisyon para sa dagdag sahod.

PROTESTA LABAN SA BACIWA. Sunud-sunod na mga protesta at pangangalampag ang inilunsad ng unyon ng Bacolod City Water Disctrict (BACIWA) sa harapan ng kanilang upisina noong ikatlong linggo ng Mayo.
Kinundena ng unyon ang naging desisyon ng Board of Directors ng BACIWA na pumaloob sa isang 25 taong kasunduan sa Prime Water, isang pribadong kumpanya. Kung matutuloy ito, pagmamay-arian ng Prime Water ang 80% ng BACIWA at 20% na lamang ang hawak ng gubyerno.
Ayon sa unyon, lubhang maaapektuhan nito ang 520 manggagawa ng upisina. Gayundin, papasanin ng mga konsyumer ang madadagdag na 12% value added tax dahil sa paglilipat nito sa pribado.

TAGUMPAY SA SUPER 8