Batas ng pasismo, iniraratsada

,

Mas masahol na pag-amyenda sa Human Security Act (HSA) o Anti-Terror Law at Mandatory ROTC sa Senior High School ang minamadaling maisabatas ng rehimeng Duterte bago magtapos ang ika-17 Kongreso. Sa pagpasok naman ng ika-18 Kongresong dominado ng mga basalyo ni Duterte, inihahanda na rin ang batas para sa Mandatory Military Service.

Pinapalabo ng panukalang pagbabago sa HSA ang depinisyon ng terorismo. Sa simpleng pagsuspetsa pa lamang, maaaring tiktikan, arestuhin, at ikulong ng dalawang linggo ang sinuman. Dahil sa pinasaklaw na kahulugan, maging ang mga rali at welga ay maaaring ituring na “terorismo.” Taong 2007 nang tinutulan ng mga demokratikong sektor ang mga mapanganib na probisyong ito.

Samantala, minamadali ring ibalik ang ROTC o pag-oobliga sa mga estudyante na sumailalim sa pagsasanay-militar. Lalo nitong palalakasin ang dominasyon ng militar sa iba’t ibang aspeto ng buhay lipunan, kabilang ang paghuhubog sa kabataan. Ipagdidikdikan nito ang militaristang pananaw sa kabataan para hubugin ang pagiging sunud-sunuran.

Tanging hangarin ng pagpapabilis ng pagpasa sa mga batas na ito ang pagsupil sa naghihirap at nagngangalit na mamamayan at iwasiwas ang kapangyarihan para sa pagbubuo ng kanyang diktadura.

Kontra-endo. Nagwelga ang mga manggagawa ng Zagu Foods Corporation noong Hunyo 6 sa harap ng upisina ng kumpanya sa Barangay Kapitolyo, Pasig City. Nilalaban ng mga welgista ang endo at di-pagbibigay ng sapat na benepisyo ng kumpanya. Sunud-sunod din ang pagbabanta ng kumpanya laban sa unyon.

Batas ng pasismo, iniraratsada