Korapsyon sa E-CLIP, laganap

, ,

SA NORTH EASTERN MINDANAO Region (NEMR), iniulat ni Maria Malaya na umaabot sa P60,000 ang naibubulsa ng bawat upisyal ng AFP sa kanilang mga palabas ng pekeng pagpapasurender. Sa ulat ng ilang mga barangay at komunidad sa rehiyon, pinangangakuan ang mga napipilitang sumuko nang P65,000 bawat isa.

Ang totoo, mayorya sa kanila ay walang natatanggap. Pinakamalaki na ang P5,000 na natatanggap ng iilan sa kanila. May mga kaso pang ginagamit ang P5,000 bilang paunang bayad sa pautang na motorsiklo. Kalaunan ay inoobliga ang mga “sumurender” na bayaran nang buo ang balanseng P65,000. Doble-doble ang kikbak ng mga upisyal ng AFP dito, bukod sa nakukurakot mula sa badyet ng E-CLIP, tumatayo rin silang mga ahente ng mga kumpanya ng motorsiklo. Ang ibang pinasurender ay pinilit na magsanay para maging elemento ng CAFGU sa pangakong tatanggap sila ng malaking sweldo. Pero ang totoo, wala silang natatanggap na pondo at sinuswelduhan lamang sila ng ilang kilong bigas at ilang pirasong nodols at lata ng sardinas.

Sa datos na nakuha ng NDF-NEMR, hindi bababa sa P5.8 milyon ang naibulsa ng mga upisyal ng AFP sa E-CLIP sa rehiyon. Aabot naman sa P480 milyon ang kanilang nakurakot sa 8,000 “sumurender na myembro ng BHB” sa buong Mindanao.

Malinaw sa mamamayan sa rehiyon na walang ibang naidulot ang E-CLIP kundi higit pang pagpapatindi ng kahirapan ng mamamayan. Ginagamit lamang itong gatasan ng mga korap na upisyal ng AFP. Malaon nang pinasinungalingan ng BHB sa rehiyon ang pagpapakalat ng pekeng pagsurender ng berdugong AFP. Paulit-ulit lamang nito na ginagamit at iniuulat na “sumurender” ang kanilang mga asset sa barangay, mga dating kasapi ng BHB na matagal nang nagpahinga o kaya naman ay mga sibilyan na napilitang sumurender sa takot na kasuhan o patayin ng militar.

Korapsyon sa E-CLIP, laganap