Kagamitang militar, nakumpiska ng BHB-Negros

,

 

NAGLUNSAD NG MATAGUMPAY na taktikal na opensiba ang Bagong Hukbong Bayan (BHB)-Negros bilang tugon sa tumitinding panunupil ng reaksyunaryong rehimen sa rehiyon.

Noong Agosto 8, 2019, inambus ng BHB-Central Negros ang mga elemento ng 62nd IB sa Sityo Buyuron, Barangay Buenavista, Himamaylan City. Patay sa opensiba si PFC Joel Parenas habang sugatan naman ang ilan sa kanyang mga upisyal at tropa. Pinagtatakpan naman ng mga berdugong AFP ang tunay na bilang ng kaswalti sa kanilang hanay. Nakumpiska mula sa kanila ang siyam na magasin, mga bala, bakpak at iba pang kagamitang militar.

Bago nito, hinaras ng mga Pulang mandirigma ang detatsment ng AFP sa Barangay Mahalang, Himamaylan noong Agosto 1. Dalawa ang naitalang kaswalti sa hanay ng militar. Sinalakay din ng mga kasapi ng BHB ang detatsment sa Sityo Kabangahan, Barangay Hilamunan, Kabankalan City noong Hulyo 31, 2019. Hindi bababa sa tatlo ang kaswalti sa mga berdugo.

Kagamitang militar, nakumpiska ng BHB-Negros