Protesta laban sa panunupil

,

ISANG “ROGUE GALLERY” o koleksyon ng larawan ng mga pangunahing suspek sa mga paglabag sa karapatang tao ang ipinaskil ng mga nagpoprotestang aktibista sa himpilan ng Commission of Human Rights (CHR) noong Setyembre 12. Isinabay ang pagkilos sa pagdinig ng CHR hinggil sa mga atake ng estado sa mga mamamayan.

Dumalo sa nasabing pagdinig ang mga upisyal ng AFP at PNP. Para bigyang katwiran ang kanilang mga krimen, maging dito ay lantaran nilang binansagan ang mga progresibong grupo bilang ligal na prente ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) at Bagong Hukbong Bayan (BHB).

Ayon kay Roneo Clamor ng Karapatan, ang pagpapalaganap ng malisyosong propaganda ng AFP ay bahagi ng kampanya ng National Task Force to End Local Communist Insurgency. Patuloy silang nagpapakalat ng disimpormasyon upang isapanganib ang buhay at kabuhayan ng mga tagapagtanggol ng karapatang tao, aktibista, magsasaka, abugado at iba pa.

Protesta laban sa panunupil