Rali laban sa OceanaGold

,

NAGRALI ANG 200 residente ng Kasibu, Nueva Vizcaya at kanilang mga tagasuporta sa harap ng Malacañang sa Maynila noong Nobyembre 18. Ipinababasura ng Save Nueva Vizcaya Movement ang ibinigay na pahintulot ng Department of Environment and Natural Resources para muling makapagmina ang OceanaGold Philippines, Inc. ng ginto at tanso sa lugar.

Ayon sa mga residente ng Barangay Didipio, Kasibu, dapat kasama ang lokal na gubyerno at mamamayan sa pagdedesisyon kung pahihintulutan o hindi ang OceanaGold na magmina sa kanilang komunidad.

Rali laban sa OceanaGold