Pulang mandirigmang hors de combat, pinaslang

BRUTAL NA PINATAY ng 60th IB si Marjun Casal (Ka Hiker) noong Nobyembre 27 sa Davao del Norte. Si Ka Hiker ay isang Pulang kumander ng BHB-Southern Mindanao Region (SMR).

Dahil nagpapagaling mula sa isang operasyong medikal, wala sa katayuang lumaban (hors de combat) si Ka Hiker nang siya’y dukutin sa Tagum City noong Nobyembre 13.

Makalipas ang dalawang linggo, natagpuan na lamang ang kanyang bangkay sa Barangay Kapatagan, Laak, Compostella Valley noong Nobyembre 27. Ayon sa mga kumuha sa bangkay, nakitaan ng bakas ng tortyur ang biktima.

Para pagtakpan ang paglabag nito sa batas ng digma, pinalabas ng 60th IB na napaslang si Ka Hiker sa isang engkwentro. Taliwas ito sa testimonya ng mga residente na nakakita ng komboy ng 60th IB na papasok sa kanilang lugar noong araw ding iyon at nakarinig ng pagpapaputok nila ng mga baril para magmistulang may engkwentrong naganap.

Isang tim naman ng mga sundalo ang pumunta sa Purok Tadok ng parehong barangay at iligal na inaresto si Nilo Ostia at isa pang sibilyan. Inakusahan silang mga kasapi ng BHB at hindi pa rin pinalalaya.

Binigyang-pugay ng BHB-SMR ang 18-taong paglilingkod ni Ka Hiker sa sambayanan at rebolusyon. Mula nang sumapi sa BHB, sumulong siya at namuno sa mga yunit ng hukbong bayan sa Davao del Norte, Compostela Valley at Agusan del Sur.

Pulang mandirigmang hors de combat, pinaslang