Lider-magsasaka, pinaslang sa Catarman

,

Binaril at napaslang ng pinaghihinalaang mga ahente ng 8th ID si Jennifer Tonag sa Barangay Ipil-ipil, Catarman noong Enero 17. Si Tonag ay konsehal ng Barangay Sumuroy, Lope de Vega. Galing ang biktima sa isang seminar sa upisina ng Department of Interior and Local Government nang paslangin. Kilala si Tonag bilang lider magsasaka sa kanilang komunidad at aktibong kasapi ng Northern Samar Small Farmers Association.

Naiulat din sa parehong araw ang panununog ng mga elemento ng 43rd IB sa bahay ni Raul Deantonio sa Lope de Vega.

Noong Enero 18, kinubkob ng mga tropa ng 20th IB ang Barangay Osmeña, Palapag, Northern Samar. Kinordon at pinalibutan ng mga sundalo ang Sityo Canunghan at iba pang mga sityo ng barangay. Tinipon ng mga sundalo ang mga residente at pinilit na sumuko bilang mga kasapi ng BHB. Nagpaputok ng baril ang mga sundalo na ikinatakot ng mga residente. Sapilitan ding hinalughog ang bahay ng residenteng Jocelyn Baloya.

Hanggang sa kasalukuyan ay nakakampo pa rin ang mga sundalo sa nasabing sityo. Isa-isang iniinteroga ng mga sundalo ang mga residente. Hinaharang din ang pagpasok ng pagkain sa komunidad. Tinatayang 50 pamilya ang nagbakwit dulot nito.

Iligal namang inaresto ng 87th IB si Pamfilo Labong sa kanyang sakahan sa Barangay Calundan, San Jorge, Samar noong Enero 16. Dinala siya sa kampo ng 87th IB sa Barangay Irinas ng nasabing bayan. Binugbog ng mga sundalo ang biktima habang isinasailalim sa interogasyon. Matapos nito ay dinala siya sa San Jorge Police Station at sinampahan ng gawa-gawang kaso. Ibang pangalan ang nakasaad sa mandamyentong ginamit laban sa kanya nang siya ay arestuhin.

Sa Iloilo, mahigit 100 pinagsanib na tropa ng Philippine (PNP)-Mobile Force Company, Mobile Force Battalion at 61st IB ang humalihaw sa mga komunidad ng Tubungan at Leon, Iloilo mula Enero 12 hanggang 18.

Dinahas naman ng tropa ng 61st IB at CAFGU ang isang pamilyang magsasaka sa Barangay Alimodias, Miag-ao noong Enero 14. Naabutan ng mga berdugo ang may-ari ng bahay, isang matandang lalaki kasama ng kanyang manugang na babae. Tinutukan sila ng baril at ininteroga ng mga sundalo. Dulot ng takot, ilang araw na hindi makakain at makapagtrabaho ang pamilya.

Sa Bulakan, Bulacan, iniulat ng mga mangingisdang residente ng Barangay Taliptip ang pagokupa ng mga sundalo sa kanilang barangay mula pa noong Disyembre 28.
Dumating ang militar sakay ng dalawang bangkang de-motor at ginalugad ang komunidad, kabilang ang mga sityo ng Kinse, Dapdap at Bunotan.

Sinakop ng militar ang barangay ilang linggo bago simulan ang proyektong paliparan ng San Miguel Corporation.

Lider-magsasaka, pinaslang sa Catarman