Hustisya para kay Randy Malayao

,

HUSTISYA ANG PANAWAGAN ng mga aktibista at kaanak ng konsultant ng National Democratic Front of the Philippines na si Randy Felix Malayao, isang taon matapos siyang paslangin. Nagprotesta sila noong Enero 30 sa harap ng Camp Melchor dela Cruz ng 5th ID sa Gamu, Isabela.

Marahas na binuwag ng mga pwersa ng militar ang protesta. Para guluhin ang programa, nagpwesto rin ang militar ng trak at ambulansya sa gilid ng kalsada at walang tigil na bumusina.

Bago ang pagkilos, nag-alay ng misa ang grupo sa puntod ni Malayao sa San Pablo, Isabela.
Pinaslang si Malayao habang lulan ng bus sa Aritao, Nueva Vizcaya noong Enero 30, 2019.

Hustisya para kay Randy Malayao