Milyun-milyong manggagawa, mawawalan ng trabaho dulot ng Covid-19

,

Tinatayang 25 milyong manggagawa sa buong daigdig ang mawawalan ng trabaho ngayong taon sa pinakamalalang senaryo bunga ng Covid-19. Batay ito sa pag-aaral ng International Labor Organization (ILO) kaugnay ng krisis na kinakaharap ng ekonomya ng mga bansa dulot ng pandemya.

Ikinumpara ng ILO ang kasalukuyang krisis sa kalusugan sa pandaigdigang krisis sa pinansya noong 2008-2009 na nagresulta sa 22 milyong nawalan ng trabaho. Tinataya ring higit pang lalaki ang bilang ng underemployed (o kulang sa trabaho). Ang pandemyang Covid-19 ay hindi na lamang isang pandaigdigang krisis sa kalusugan, kundi isa na ring pangunahing krisis sa ekonomya at paggawa.

Umaabot naman sa $3.4 trilyon ang tinatayang mawawalang kita ng mga manggagawa sa pagtatapos ng taon dahil sa pagkawala ng hanapbuhay. Mangangahulugan ito ng pagtumal ng pagkonsumo sa mga serbisyo at produkto, na hahantong naman sa paghina ng mga negosyo at buu-buong ekonomya.

Milyun-milyong manggagawa, mawawalan ng trabaho dulot ng Covid-19