Pandaigdigang araw ng kababaihan, ginunita

,

Pinangunahan ng Gabriela ang kilos-protesta noong Marso 8 bilang paggunita sa Pandaigdigang Araw ng Manggagawang Kababaihan. Unang nagtipon ang libu-libong kababaihan at tagasuporta nito sa Liwasang Bonifacio bago nagmartsa patungo sa Mendiola. Sa rali, kinwestyon ng grupo ang sinseridad ng pag-basura ni Duterte sa Visiting Forces Agreement sa harap ng pagtutuluy-tuloy ng mga pagsasanay-militar ng US at Pilipinas sa loob ng bansa.

Nagkaroon ng katulad na programa sa Laguna, Rizal, Bicol, Bacolod City, Iloilo, Roxas City at General Santos sa parehong araw. Bago ito, nagrali ang kababaihang Lumad sa pangnguna ng Sabokahan Unity of Lumad Women noong Marso 4 sa Freedom Park, Roxas Avenue, Davao City.

Pandaigdigang araw ng kababaihan, ginunita