Protesta sa TUP kontra panggigipit

,

Tatlongdaang mag-aaral ng Technological University of the Philippines na nakasuot ng itim na damit ang lumahok sa protesta noong Marso 4 laban sa mapaniil na patakaran ng unibersidad. Pinangunahan ng TUP University Student Government ang pagkilos.

Binatikos ng mga estudyante ang panggigipit sa mga organisasyon at aktibidad ng mga mag-aaral. Inirereklamo rin nila ang kakulangan o di pagpapagamit ng mga pasilidad sa kampus, hindi pantay na distribusyon ng kagamitan, at ang pagkakansela ng nabayaran nang field trip.

Protesta sa TUP kontra panggigipit