Ika-47 taong anibersaryo ng NDF, ginunita

,

Ginunita ng mga alyadong organisasyon ang ika-47 anibersaryo ng National Democratic Front noong Abril 24. Ipinaabot ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) at Bagong Hukbong Bayan ang pagsaludo sa NDF sa pagbibigkis sa mamamayang Pilipino sa ilalim ng bandila ng pambansang demokrasya.

Anang PKP, kinakailangang palakasin ng NDF ang panawagan para sa pagbubuo ng isang nagkakaisang prenteng humanitarian para pagkaisahin ang lahat ng demokratikong pwersa para pigilan ang pagkalat at pananalasa ng pandemyang Covid-19.

Pinangunahan ng mga rebolusyonaryong organisasyon ang pagsasagawa ng mga klinikang bayan, pamamahagi ng bigas, kampanyang impormasyon at mga pagsasanay-medikal sa iba’t ibang prubinsya at rehiyon.

Naglabas ng mga pahayag ng pakikiisa ang mga lokal na balangay ng NDF sa Ilocos, Mindoro, Bicol, Eastern Visayas, Negros, Panay at Southern Tagalog.

Ika-47 taong anibersaryo ng NDF, ginunita