FEATURE | Sunod-sunod na pagpaslang at pagdakip sa Samar

Hindi bababa sa walong lider-masa at ordinaryong magsasaka ang pinagpapatay at pinaghuhuli ng mga armadong pwersa ng rehimeng Duterte sa isla ng Samar mula Mayo 25 hanggang Hunyo 1. Sa kabila ito ng walang kapantay na paghihirap ng mamamayan dahil sa pandemyang COVID-19 at mga batas militar na kundisyong ipinataw ng rehimen.

Karumaldumal na mga pagpaslang

Brutal na pinaslang ng mga pwersa ng estado ang lider-masa na sina Carlito “Ka Karlets” Badion, pangkalahatang kalihim ng Kadamay, at Allan “Mano Boy” Aguinaldo, kasapi ng Northern Samar Small Farmers’ Association (NSSFA).

Pinaslang si Badion noong Mayo 25, sa Ormoc City, Leyte. Ayon sa mga nakakita ng kanyang patay na katawan, namatay ang lider-masa sa hampas ng kahoy sa ulo. Natagpuan na lang si Badion na nakalibing nang walang damit halos 100 metro ang layo sa tinutuluyan niyang kubo sa bukid ng isang kaibigan, dalawang araw matapos siyang maiulat na nawawala noong Mayo 26.

Sa kubong ito, nakitang tinalsikan ng dugo ang kisame habang nagkalat sa sahig ang mais na nakaimbak dito. Nawala rin ang mga gadget at damit ni Badion gayundin ang dalawang sakong mais, apat na manok at mga gamit sa pagsasaka. Duda ng mga kaibigan ni Badion, tatlo hanggang limang tao ang nagtulungang pumaslang at magnakaw sa lider-masa.

Pinalabas ng kapulisan ang kaso bilang simpleng pagnanakaw at pagpaslang (homicide) para pagtakpan ang targeted na pagpatay sa kilalang lider-masa. Ito rin ang kanilang palusot dahil hindi nila mapagbibintangang Pulang mandirigma si Badion na namatay sa engkwentro o nanlaban dahil lumpo ito sa isang paa bunsod ng sakit na polio. Dati nang nakatanggap si Badion ng mga banta sa kanyang buhay mula sa rehimeng Duterte bilang tagapagbandila ng isyu ng maralitang lungsod sa ilalim ng Kadamay. Dahil sa matinding sarbeylans at panggigipit, napilitan siyang bumalik sa pinanggalingan niyang prubinsya ng Leyte noong 2018. Ilang beses nang ni-Red tag at pinagbantaang papaslangin ng mga pwersa ng estado at mismo ni Duterte ang grupong Kadamay.

Tila pinawalang-bahala lang din at mababaw ang pag-imbestiga ng rumespondeng pulis na si POSgt. Camete ng Ormoc City Police sa karumaldumal na krimen. Tinanong lang ng pulis ang ilang detalye hinggil sa pagkakakilanlan ng biktima, kinuhanan ng litrato ang ID nito, at agad ding umalis. Hindi man lang nito dinala ang ebidensyang nagkalat malapit sa pinaglibingan kay Badion gaya ng pitaka, boxer, at solar panel nito.

Samantala, pinaslang ng mga elemento ng 43rd IB ang lider-magsasakang si Aguinaldo sa kanyang tahanan sa Barangay New Rizal, Catarman noong Mayo 26. Binalat-kayo pa ito ng militar bilang engkwentro laban sa BHB gayong matagal na nilang pinag-iinitan ang biktima at ang organisasyong NSSFA dahil sa militanteng tindig nito sa kalagayan ng mga magsasaka sa prubinsya.

Aktibong kasapi ng NSSFA si Aguinaldo. Nagsilbi itong delegado sa Lakbayan ng Eastern Visayas na tumungo sa Maynila noong 2016 at 2018 upang ilantad ang destrosong dulot ng kalamidad kabilang ang peste, bagyo at militarisasyon sa kanayunan sa hanapbuhay ng mga magsasaka.

Ang pagpatay kina Badion at Aguilando ay karugtong pa ng pag-aresto sa Tacloban 5 noong Pebrero, at indikasyon ng nagpapatuloy na kampanya ng 8th Infantry Divison upang gibain ang ligal na kilusang masa sa Eastern Visayas.

Anim na magsasaka, dinakip ng militar

Halos sunod-sunod na pinagdadakip ng militar ang anim na magsasaka sa isla ng Samar sa magkakahiwalay na insidente.

Sa Northern Samar, dinakip ng mga sundalo si Cris Baluyot, pangulo ng Asosasyon han mga Parag-uma Kontra Kagutuman ngan Kakablasan o APKLAS, kasama ang magsasakang si “Iben” Lucapa at isa pa sa Barangay Epaw, Las Navas noong Hunyo 1. Noong Mayo, pinagbantaan ng mga elemento ng 20th Infantry Battalion si Baluyot na sumuko sa kanilang hedkwarters sa Barangay San Jorge ng parehong bayan. Kung hindi ay sila mismo ang pupunta sa kaniya. Noong 2019, mismong ang kumander nitong si Lt. Juan Gullem ang nagbibintang sa grupong APKLAS gayundin sa NSSFA bilang “komunistang prente.”

Sa Western Samar, dinakip ng mga sundalo ang mga magsasakang sina Cosme Cabangunay at mga anak nito na sina Jevie at Jason noong Mayo 27 sa Barangay Canvais, Motiong. Dati nang sapilitang pinasurender ng 87th IB ang mag-aama kasabay ang mga asawa at iba pang kamag-anak nito matapos maglunsad ang militar ng operasyong Retooled Community Support Program o RCSP sa kanilang baryo at sa mga karatig bayan.#

FEATURE | Sunod-sunod na pagpaslang at pagdakip sa Samar