Lider ng Kasama-Bukidnon at pamilya, pinagbabaril

,

Pinaulanan ng bala ng mga hinihinalang elemento ng 88th IB ang tinutuluyan ni Elita Manlapid, 59, at ng kanyang pamilya, sa gabi ng Hunyo 16. Naging tagapangulo si Manlapid ng balangay ng Kasama-Bukidnon sa San Fernado noong 2013.

Makailang ulit siyang “pinasuko” ng AFP bilang kasapi ng Bagong Hukbong Bayan noong 2016 at 2019. Ipinatawag din siya ng 88th IB sa hedkwarters nito sa Maramag. Nagtayo ng grupong paramili­tar ang 88th IB sa komunidad na nasa likod ng pandarahas at pananakot sa mga residente.

Pinangungunahan ng Kasama-Bu­kid­non ang laban ng mga Lumad sa pagprotekta sa kabundukan ng Pantaron at pagpapatigil sa mga minahang sumisira sa kanilang lupang ninuno.

Lider ng Kasama-Bukidnon at pamilya, pinagbabaril