WATCH | Dagundong ng Bikol: Neoliberal na atake sa sektor ng kalusugan

PART 1


PART 2

Para sa iba pang Dagundong ng Bikol Videos, bisitahin ang: https://www.youtube.com/playlist?list=PLJrPKX7CwsZKAGRwGePRg4nD-Zs-S-IGv

WATCH | Dagundong ng Bikol: Neoliberal na atake sa sektor ng kalusugan