Inter-imperyalistang pang-uupat ng gera sa SCS

,

 

Pinaigting na pag-uupatan ng gera ang isinasagawa ng China at US nitong Hulyo sa South China Sea (SCS). Naglunsad ng serye ng war games ang China malapit sa Paracel Islands noong Hulyo 1-5 bilang pagpapamalas ng imperyalistang lakas nito sa lugar. Ang Paracel Islands ay teritoryong inaangkin ng Vietnam. Isang araw bago nito, naglayag sa karagatang ito ang USS Gabrielle Giffords.

Kasabay nito, naglunsad ang US ng sariling pagpapakita ng lakas sa SCS. Tinaguriang “pinakamalaki sa tipo nito” ang inilulunsad na war games ng US. Nilahukan ito ng USS Nimitz at USS Ronald Reagan, parehong “lumulutang na base militar” at mga eroplanong pambomba na lumipad mula sa mga paliparan ng US dito mula Hulyo 4. Bago nito, nagsagawa na ang dalawang nabanggit na barkong pandigma, kasama ang isa pa—ang USS Theodore Roosevelt—ng war games sa silangang bahagi ng Pilipinas. Nanatili ang USS Theodore Roosevelt sa panig na ito, habang abala sa pagpapakitang lakas ng US sa South China Sea. Inilulunsad ng US ang mga war games na ito sa tabing ng pagtatanggol sa “malayang paglalayag” at para makuha ang suporta ng mga bansang tumututol sa agresyong militar ng China.

Para sa US at China, bahagi ang mga agresibong aksyon na ito sa pagpusisyon ng gamit at tropa at tiyakin ang kani-kanilang mga estratehikong interes sa Asia-Pacific.

Inter-imperyalistang pang-uupat ng gera sa SCS