Kumpanya sa konstruksyong nag-alagad sa large scale mining ug multinasyunal, gisilotan sa NPA-South Cotabato

Kini nga artikulo adunay hubad sa English

Usa ka aksyong pagsilot ang gipahamtang sa New People’s Army-South Cotabato batok sa ABU-Gemma Construction Company, usa ka lokal nga kontraktor sa mayor nga mga proyektong pang-imprastruktura sa rehiyon sa Far South Mindanao. Ang naasoyng aksyon nahitabo niadtong Hunyo 15, 2020 sa Purok Pag-asa, Brgy. Veterans, sa lungsod sa Surallah. Pipila ka mga dagkung ekwipo sa kumpanya ang gisunog sa maong aksyon, ug gibana-banang dili moubos sa 23 milyones pesos ang kinatibuk-ang danyos nga naagom.

Gipatuman ang pagsilot sa kumpanya aron santaon ang operasyon niining konstruksyon sa karsada nga direktang moalagad sa labihan ka magun-obon sa kinaiyahan nga large-scale mining ug plantasyong agribisnes. Ang naasoy nga mga proyekto maluibong ginaduso sa rehimeng US-Duterte taliwala sa pagkuyanap sa pandemik nga COVID-19 nga nagsumikad sa pagkadaut sa kinaiyahan.

Ang tag-iya sa kumpanya sa konstruksyon naga-opereyt sab og gatosan ka ektaryang plantasyon sa saging sa T’boli , South Cotabato.

Ang katawhan sa South Cotabato malahutayon na nga nagababag sa Tampakan copper-gold project ug mining operation sa San Miguel Energy Corporation sa Ned, Lake Sebu, ingon man sa pagpalapad sa mga plantasyon sa pinya ug saging sa mga multinasyunal nga Dole Philippines ug Sumifru ug paggamit og aerial spraying niini nga may mga dautang epekto sa panglawas sa katawhan ug sa kinaiyahan.

Ang konstruksyon sa mga karsada nga modugtong bisan sa kinalay-ang mga komunidad sa probinsya nagtakoban isip mga “proyektong pangkalamboan”. Apan sa kamatuoran, gimugna kini alang sa sayon nga paghatod sa mga produkto ug pagsulod sa mga dagkung ekwipo sa naasoyng mga kumpanya.

Sa karong yugto sa krisis sa pandemik, ang rehimeng US-Duterte kinahanglang motutok sa pagtukod og dugang nga mga ospital, mga pasilidad panglawas ug mga eskwelahan.

Kinahanglang konsentrahan niini ang paggahin og mas dakung badyet alang sa mga programa ug serbisyong panglawas nga direktang mobenepisyo sa katawhan – dili ang konstruksyon sa mga karsada nga gipondohan sa nabalot sa korapsyon nga programang Build! Build! Build! nga ang mga burukrata kapitalista ug gipaboran nilang mga kontraktor lamang ang nakapahimulos gikan sa mga kikbak ug tibhang sa badyet sa nanghinubra’g presyo nga mga proyektong pang-imprastruktura sa gubyerno.#

For Reference;
Ka Gary Angeles
Spokesperson
09557264597

Kumpanya sa konstruksyong nag-alagad sa large scale mining ug multinasyunal, gisilotan sa NPA-South Cotabato