10 sundalo, patay sa ambus sa Negros

,

Inambus ng Bagong Hukbong Bayan (BHB)-Central Negros ang nag-ooperasyong mga tropa ng 62nd IB sa Sityo Tabago, Barangay Sandayao, Guihulngan noong Agosto 14. Hindi alam ng mga sundalo na batid ng mga Pulang mandirigma ang kanilang presensya. Paglapit nila sa kampo ng BHB, pinasabugan sila ng bomba. Sampung sundalo ang napatay at dalawa ang nasugatan.

Samantala, pinabulaanan ng BHB ang pinalaganap ng militar na engkwentro sa Sityo Maluy-a sa parehong baryo kung saan napatay diumano ang isang mandirigma. Ayon sa BHB, tinortyur at pinaslang ng mga sundalo si Requem Remasog na isang magsasaka. Mga sibilyan din ang dinakip na tatlo pa na pawang mga menor de edad.

10 sundalo, patay sa ambus sa Negros