2,000 ka Lumad, mag-uuma, gipalayas sa militar

,

Gipalayas sa  88th ug 8th IB ang 2,000 ka Lumad ug mag-uuma sa 15 ka komunidad sa Cabanglasan, Bukidnon niadtong Hunyo 21. Gitawag sa mga berdugo isip “no man’s land” ang mga komunidad human ang kumprontasyon ug dayalogo sa mga datu sa mga sundalo ug lokal nga gubyerno (Basaha ang kalambigit nga artikulo sa Ang Bayan, Hunyo 21).

Duha ka adlaw human niini, naghulog og 15 ka bomba ang militar sa lugar gamit ang mga helikopter. Onse ka beses nga gikanyon ang erya, ug gipaulanan usab kini og mga bala sa kalibre 50 masinggan. Naguba ang mga maisan ug namatay ang mga gialimahang hayop sa mga residente. Giihaw sa mga sundalo ang mga nabiling gialimahang hayop sa komunidad.

Gipasurender isip mga myembro sa hukbong bayan ang mga residente. Gipailalum sila sa siyam ka adlaw nga treyning isip mga paramilitar nga gipaatubang sa mga Pulang manggugubat.

Niadtong Hulyo 31, gipabakwit usab ang mga Lumad gikan sa tulo ka magkasikbit nga sityo sa Mindao, Miaray ug Kalakapan. Kinse ka beses usab nga nagpabuto og mga kanyon duul sa komunidad.

2,000 ka Lumad, mag-uuma, gipalayas sa militar