Asong ulol na 12th IB

,

Parang mga asong ulol ang mga tropa ng 12th IB na naghasik ng teror sa Janiuay, Iloilo mula Agosto 5 hanggang ikalawang linggo ng buwan.

Ayon kay Jurie Guerrero, tagapagsalita ng Bagong Hukbong Bayan (BHB)-Central Panay, pitong magsasaka ang binugbog ng mga sundalo sa Atimonan, Janiuay. Dalawa ang idinetine at pinaggiya sa mga operasyong kombat. Ninakaw ng mga sundalo ang gawang-bahay na de-sabog na mga baril ng mga magsasaka na kanilang ginagamit bilang pandepensa. Binantaan, ininteroga at inakusahan silang mga kasapi ng BHB. Winasak din ang kanilang mga taniman.

Para bigyang katwiran ang kabangisan, nag-imbento ang 12th IB ng pekeng engkwentro sa parehong lugar noong Agosto 8.

Asong ulol na 12th IB