Ka Randall Echanis, bayani ng masang anakpawis

,
Ang artikulong ito ay may salin sa Bisaya

Binigyan ng pinakamataas na parangal ng rebolusyonaryong kilusan at mamamayan ang konsultant ng National Democratic Front of the Philippines (NDFP) at tagapangulo ng Anakpawis Partylist na si Randall Echanis (Ka Randy) noong Agosto 17. Nagsagawa ng karaban ang mga kaanak, kasamahan at kanyang tagasuporta mula Quezon City tungong Marikina City kung saan siya inilibing.

Brutal na pinaslang si Ka Randy at kanyang kapitbahay noong Agosto 10 sa Novaliches, Quezon City. Inilarawan ni Danilo Ramos, tagapangulo ng Kilusang Magbubukid ng Pilipinas, ang pagpatay sa kanya at iba pang konsultant ng NDFP bilang “pinakamasahol na pagpatay sa kapayapaan sa Pilipinas.”

Susi si Ka Randy sa pagbalangkas ng burador at pinal na bersyon ng Comprehensive Agreement on Socioeconomic Reforms (CASER) sa pagitan ng NDFP at Government of the Republic of the Philippines. Bilang kasapi ng Reciprocal Working Committee for Social and Economic Reforms ng NDFP, pinangunahan ni Ka Randy ang pagbabalangkas sa mga prubisyon ng Agrarian Reform and Rural Development na seksyon ng CASER. “Ginamit niya ang kanyang masaklaw na kaalaman para itulak ang libreng pamamahagi ng lupa sa mga magsasaka bilang bahagi ng tunay na reporma sa lupa at pambansang industriyalisasyon,” ayon sa NDFP.

Hinirang si Ka Randy ng Pambansang Katipunan ng mga Magbubukid bilang isang “natatanging rebolusyonaryo na mula pagkabata hanggang sa huling hininga ay nakibaka para sa kalayaan at demokrasya.” Noong kanyang kabataan, nakilala siya bilang Ka Makar sa kanayunan.

Sinaluduhan ng Partido Komunista ng Pilipinas ang kanyang mahaba at mayamang serbisyo sa masang magsasaka at makabuluhang papel sa pagsusulong ng kapayapaang nakabatay sa hustisya. Inilarawan siya ng Partido bilang isang “walang kamatayang rebolusyonaryo.”

Si Ka Randy ay inilarawan ng kanyang mga nakasama bilang isang masayahin, mahinahon at mapagkumbabang lider na labis na minamahal ng mga magsasaka. “Tatang” ang tawag sa kanya ng mga nakababatang aktibista.

“Hindi namatay nang walang kabuluhan si Ka Randy. Siya ay namatay na isang minamahal na bayani at martir ng magsasaka at kilusang masa. Ang kanyang buong buhay na pakikibaka para sa lupa, hustisya at kapayapaan ay nararapat lamang na tularan,” pagsasalaysay ng kanyang asawang si Erlinda sa araw ng libing.

Ka Randall Echanis, bayani ng masang anakpawis