Mga berdugong batalyon, inatake ng BHB sa Negros, Bukidnon, Masbate

,

Magkakasunod na opensiba ang inilunsad ng Bagong Hukbong Bayan (BHB) bilang tugon sa nagpapatuloy na paghahasik ng pasistang teror ng mga batalyon ng Armed Forces of the Philippines (AFP) sa Negros, Bukidnon at Masbate.

Pinaputukan ng BHB-Central Negros ang pwersa ng 62nd IB sa Barangay Quintin Remo, Moises Padilla, Negros Occidental noong Agosto 14. Dalawa ang sugatan sa mga sundalo. Sa sumunod na araw, pinaputukan ng BHB ang detatsment ng CAFGU at 62nd IB sa Barangay T-Hill sa Guihulngan, Negros Oriental.

Sa Bukidnon, tatlong sundalo ng 88th IB at 8th IB ang napatay sa anim na operasyong haras at isnayp ng BHB sa Barangay Canangaan sa Cabanglasan; mga barangay ng Can-ayan at Managok, Malaybalay City; at Sityo Kipolot, Barangay Palacapao, at Barangay San Roque, Quezon noong Hunyo 22 hanggang ikatlong linggo ng Hulyo.

Isinagawa din ng BHB-Bukidnon ang dalawang aksyong-pamarusa laban sa isang mapanirang kwari at panginoong maylupa sa Valencia City. Pinaralisa ang isang loader, dam trak, breeder at backhoe sa Barangay Sinabwagan at isang traktor at isang harvester sa Barangay Sinayawan.

Sa Capiz, isa ang patay at dalawa ang sugatan sa mga tropa ng 12th IB sa Barangay Roosevelt, Tapaz noong Agosto 9 matapos tambangan ng isang yunit ng BHB-Panay.

Pinasabugan naman ng BHB-Masbate ang apat na sasakyang militar na nagkakarga ng may 50 sundalo sa hangganan ng Barangay Malinta at Usab, Masbate City. Apat ang naiulat na patay sa mga sundalo, kabilang ang dalawang upisyal.

Mga berdugong batalyon, inatake ng BHB sa Negros, Bukidnon, Masbate