Pagbaligya og armas sa US, dili apektado sa pandemya

,

Walay epekto ang pandemya sa pagbaligya sa US og mga armas ug gamit militar. Gikan Enero hangtud Hulyo, giaprubahan niini ang 43 ka kontrata nga halos 70% kumpara sa nabaligya sa tibuok 2019. Kinse ang giaprubahan sa Hulyo, lakip ang kontrata sa Pilipinas alang sa lain-laing sakyanang pangdagat, mga masinggan, bomba ug bala. Gikan Marso 30 hangtud Mayo 28, gibanabana nga anaa sa $7.5 bilyon ang kantidad sa giaprubahan niining mga kontrata sa ibaligya nga mga armas.

Niadtong niaging tuig, halos $70 bilyon ang gikita sa US sa pagbaliggya og mga armas, eroplano ug uban pang kahimanang militar sa 28 ka nausd. Lakip sa mga mipalit ang Saudi Arabia nga adunay bangis nga krimen batok sa katawhan kalabot sa pag-atake niini sa Yemen. Sa Asia, pinakadaghan ang gibaligya sa US sa India, Taiwan ug mga nasud nga kailog sa China sa South China Sea.

Aron palapdon ang manupaktura ug merkado sa mga armas, sunud-sunod nga gitalikdan ni Pres. Donald Trump ang mga kasabutan ug tratadong nagalimita sa paggamit sa magun-ubong armas ug himang iggugubat. Una na niyang giwad-an og katumanan ang Intermediate-range Nuclear Forces Treaty, nga responsable sa pagguba sa dakung ihap sa armas nukleyar sa kalibutan. Kadungan niini, gianunsyo ni Trump ang paggahin og $46 bilyon alang sa pagpakusog sa arsenal nga nukleyar sa US sa 2021. Ang uban pang kasabutan nga giwad-an og katumanan ug nakatakdang ibasura ni Trump ang Open Skies Treaty, Outer Skies Treaty, New START Treaty ug Missile Technology Control Regime—mga kasabutang nagalimita sa pagmanupaktura, paghan-ok ug pagsulay sa mga armas nukleyar ug uban pang mga armas sa dinagkung pag-atake.

Kadungan niini, gikansela usab ni Trump niadtong Enero ang palisiya nga nagabawal nga magmanupaktura, mag-tigum ug paggamit og anti-personnel landmines nga nagabusikad kung matandog sa biktima (victim-activated) gawas sa peninsula sa South Korea. Lapas kini sa Mine Ban Treaty nga gipirmahan sa 164 ka nasud sa Ottawa, Canada niadtong 1997.

Pagbaligya og armas sa US, dili apektado sa pandemya