FMO sa NCMR, aktibong nilabanan

,

Naglunsad ng anim na magkakasunod na opensiba ang Bagong Hukbong Bayan-North Central Mindanao Region (BHB-NCMR) laban sa focused military operation o FMO ng Armed Forces of the Philippines sa rehiyon noong Agosto. Hindi bababa sa 10 sundalo ang napatay sa mga opensiba, kabilang ang dalawang upisyal.

Inatake ng BHB ang mga nag-ooperasyong sundalo sa Sityo Traktor, Barangay Mahagsay, San Luis, Agusan del Sur noong Agosto 2; Sityo Kalasungay, Barangay San Vicente, Esperanza noong Agosto 7 at muli sa Sityo Traktor noong Agosto 18; at dalawang beses sa Sityo Talabaw sa katabing barangay ng Binikalan noong Agosto 19.

Parehong tinyente ang napatay sa mga opensiba sa Barangay Bal-ason, Gingoog City, Misamis Oriental noong Agosto 14 at sa Sityo Kalasungay noong Agosto 26. Isang Pulang mandirigma ang namatay sa isa sa mga engkwentro.

FMO sa NCMR, aktibong nilabanan