Dr. Edberto Villegas, 80

,

Giparangalan sa Partido Komunista ng Pilipinas ug sa lain-laing progresibong grupo ug indibidwal si Dr. Edberto Villegas, usa sa pinakamadasigong patriyotiko, kampyon sa anti-imperyalismo ug rebolusyonaryong intelektwal sa nasud. Mipanaw siya sa edad nga 80 human nga nakasinati og stroke niadtong Setyembre 7. Lakip siya sa mga nagtukod sa Kabataang Makabayan niadtong 1964.

Kanhi siyang propesor sa University of the Philippines-Manila ug De La Salle University. Isip usa ka rebolusyonaryong intelektwal, hugot niyang gimakmak ang mga neoliberal nga palisiya ug mga programa sa mga teknokrata sa World Bank sa Pilipinas nga nagpabilin sa atrasadong kahimtang sa nasud. Daghan siya og gisulat nga libro nga nagbutyag sa lain-laing dagway sa imperyalistang pagpangdaugdaug ug pagpahimulos.

Dr. Edberto Villegas, 80