Dr. Edberto Villegas, 80

,

Ginpasidungan sang Partido Komunista sang Pilipinas kag nagkalainlain nga progresibong grupo kag indibidwal si Dr. Edberto Villegas, isa sa pinakaaktibo nga patriyotiko, kampyon sang anti-imperyalismo kag rebolusyonaryo nga intelektwal sa pungsod. Nagtaliwan siya sa edad nga 80 makaligad nga mag-agi sang stroke sang Septyembre 7. Lakip siya sa mga nagpundar sa Kabataang Makabayan sang 1964.

Siya anay propesor sang University of the Philippines-Manila kag De La Salle University. Bilang isa ka rebolusyonaryo nga intelektwal, aktibo niya nga ginpakamalaut ang mga polisiya nga neoliberal kag mga programa sang mga teknokrata sang World Bank sa Pilipinas nga nagapabilin sa atrasado nga kahimtangan sang pungsod. Madamo siya nga ginsulat nga libro nga naghayag sa nagkalainlain nga nawong sang imperyalista nga pagpamigos kag pagpanghimulos.

Dr. Edberto Villegas, 80