Kawad-on sa yuta, pagrabehon sa programang SPLIT, pagtukod og mga mega farm

,

Pagrabehon pa sa programang SPLIT (Support to Parcelization of Lands for Individual Titles) sa Department of Agriculture (DA) ang kawad-on sa yuta sa kabanikanhan, matud sa Kilusang Magbubukid ng Pilipinas (KMP) sa usa ka pamahayag niadtong Setyembre 7. Pagagahinan og pondo ang maong programa sa P18.3 bilyong utang gikan sa World Bank. Langkob niini ang halos 1.4 milyong ektaryang yutang agrikultural, nga ginaugmad sa halos usa ka milyong mag-uuma.

Dili simpleng pagpanghatag sa indibidwal nga titulo ang laraw sa SPLIT. Sukwahi sa pangalan sa programa nga aron kuno ihatag ang mga indibidwal nga titulo, ang tinuod nga katuyuan sa SPLIT mao ang hatagag dalan ang malukpanong pagpalit sa mga titulo aron tukuron ang mga “mega farm” sa dagkung kumpanya. Sa deka-dekadang kasinatian sa KMP, kasagarang ginabawi ang mga Certificate of Land Ownership Award sa indibidwal nga mag-uuma gamit ang mga lungag sa balaod, kabangis ug pagpanglingla. Kaylap ang mga kahimtang sa maanomalya nga pagbawi sa mga agalong yutaan sa mga yutang gihatag na sa mga sistemang sama sa aryendo.

Magpagrabe usa sa kagutom sa mga mag-uuma ang programa sa DA nga Mega Farms and Food Security Program. Itukmod sa maong programa ang paghugpong sa indibidwal nga mga mag-uuma na adunay gunit nga gagmayng parsela sa yuta ngadto sa dakung umahan o “mega farm” nga adunay 50 ka ektarya alang sa “espesyalisadong produksyon” sa mga “high value crop” o mga produktong paspas nga mabaligya sa langayawng merkado. Sumpay kini sa programang giduso sa Asian Development Bank sa pagbalhin sa mga mag-uuma sa pagtanum sa komersyal nga mga produktong agrikultural, partikular ang mga mag-uuma sa mga humayan nga nawad-an og kita tungod sa liberalisasyon sa importasyon sa bugas.

Kawad-on sa yuta, pagrabehon sa programang SPLIT, pagtukod og mga mega farm