NDFP, bukas makigsugilanon sa bise-presidente

,

Nagpahayag sang kahandaan ang National Democratic Front of the Philippines (NDFP) nga makigsugilanon kay Vice President Leni Robredo bilang konstitusyunal nga tagabulos ni Rodrigo Duterte para buksan liwat ang sugilanon pangkalinungan sa kahigayunan nga mapatalsik o magbiya ang pangulo. “Mahimo ini nga mangin isa sa mga tungtungan para patalsikon si Duterte,” suno kay Juliet de Lima, nagatindog nga nagapamuno sang peace panel sang NDFP.

“Posible kag maayo gid ang liwat nga pagbukas sang sugilanon pangkalinungan pagkatapos sang termino ni Duterte, kon mapatalsik man siya o pagkatapos sang iya termino,” suno pa kay Ka Julie. “Mangin maayo sa magabulos sa iya kon pagasabton ang daan na nga hingyo sang NDFP nga aprubahan ang mga kasugtanan nga napirmahan na sa nagtaliwan nga mga administrasyon, hatagan sang amnestiya kag hilwayon ang mga detenido pulitikal, kag paagi sa negosasyon pangkalinungan himuon nga katuyuan ang pungsodnon nga rekonsilyasyon, kalinungan kag paghiliusa, nga mahimo maglab-ot sa isa ka gubyerno nga koalisyon nga magapatuman sa mga kasugtanan sa mga reporma sa katilingban, ekonomya kag pulitika, kag sa pagtapos sang armadong inaway, kag pagtalana sang dispusisyon sang mga armadong pwersa sa magtimbang nga bahin.”

Pananglitan magbukas liwat ang sugilanon pangkalinungan sang NDFP kag Gubyerno sang Republika sang Pilipinas sa tunga sang pandemya, mahimo nga talakayon gilayon ang Comprehensive Agreement on Social and Economic Reforms (CASER) agud mapinal kag maaprubahan na ini.

“Kon mabuksan liwat ang sugilanon, mahimo nga magpalawig pa sa sugilanon base sa pagsuma sang mga inagihan kag pagkuha sang mga leksyon halin sa duha ka bahin, amo man lunsay positibo kag negatibo nga tikang sang iban nga pungsod kag internasyunal nga mga ahensya sa pag-atubang kag paglutos sa partikular nga pandemya nga ini, kag sa iban pa nga pandemya,” siling niya.

Daan na nga nakasugtan sang magtimbang nga panel nga matapos aprubahan ang Agrarian Reform and Rural Development kag National Industrialization, pagaumpisahan na sang magtimbang nga bahin ang implementasyon sang kasugtanan.

NDFP, bukas makigsugilanon sa bise-presidente