Pemberton, ginhatagan sang pardon kag nakapauli na sa US

Kibot kag kaakig ang nagsug-alaw sa paghatag ni Rodrigo Duterte sang presidential pardon o absoluto nga pagpatawad sang Septyembre 6 kay Joseph Scott Pemberton, ang suldado nga Amerikano nga nagpatay sa transgender nga si Jennifer Laude sang 2015. Katunga pa lang sa 10-tuig nga sentensya ang kalawig sang iya pagkabilanggo.

Sa pahayag sini sang Septyembre 7, gintawag sang Partido Komunista sang Pilipinas ang pagpatawad bilang pag-ampo ni Duterte sa gubyerno kag militar sang US, inhustisya sa pamilya ni Laude, kag pagtraidor sa pumuluyong Pilipino.
Antes ang pagpatawad kay Pemberton, may 10 na nga ginreport nga krimen ang mga suldado nga ara sa pungsod nga napaidalom sa Visiting Forces Agreement. Luwas sa isa ka kaso sang pagpanglugos sang 2005, tanan nga mga kaso nga ini wala makaabot sa mga korte.

Pemberton, ginhatagan sang pardon kag nakapauli na sa US