Protesta alang sa katungod ug batok sa pagkibhang sa badyet ug diktadurya

,

Sunud-sunod nga mga protesta sa kadalanan ug online ang gipahigayon sa lain-laing sektor niining milabayng duha ka semana.

Nagpiket ang mga kabatan-onan atubangan sa Kongreso sa Quezon City kadungan sa paghisgot sa badyet alang sa edukasyon niadtong Setyembre 16. Gisundan kini sa protesta sa mga kabus sa kasyudaran nga nagduso nga dihadiha nang ihatag ang ayuda kadungan usab sa pagdungog sa badyet sa Department of Social Welfare and Development.

Usa ka adlaw ayha niini, nagpiket usab ang mga magtutudlo aron manawagan sa dugang pondo alang sa edukasyon.

Niadtong Setyembre 14, gatusan ka drayber ang nagtapok atubangang sa upisina sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board sa Quezon City. Panawagan nila nga tugutan na nga mobyahe ang tanang dyip, pag-abli sa tanang ruta, ug hingpit nga pagbasura sa pakanang jeepney phaseout. Gitugutan ang pagbyahe sa dugang 1,159 ka dyip apan kulang pa gihapon kaayo kini. Nagpabiling nakapondo ang 58,000 ka dyip ug wala pa gihapoy kita ang 116,000 ka mga drayber.

Sa parehong adlaw, gilunsad sa Karapatan ang Global Day of Action for the Philippines kadungan sa pag-abli sa sesyon sa United Nations Human Rights Council. Nakighiusa dinhi ang lima ka espesyal nga tig-taho sa United Nations, mga myembro sa parlamento sa European Union, Basque ug Australia, mga internasyunal nga koalisyon ug institusyon, ug mga tigpanalipod sa katungod-tawo sa Hongkong, Korea, Kenya, Turkey ug South Africa.

Nagtapok ang mga biktima sa balaod militar ug ilang mga tigsuporta sa Bantayog ng mga Bayani niadtong Setyembre 11, sa kasumaran sa pagkatawo sa diktador nga si Ferdinand Marcos. Gikundena nila ang sulayng pagbalaod sa Marcos Day o Adlaw ni Marcos sa Ilocos Norte.

Sa Davao City, migawas sa upisina ang mga myembro sa Gabriela, KMU ug Karapatan ug miadto sa Orcullo Drive niadtong Setyembre 14 aron iprotesta ang subli-subli ug kaylap nga red-tagging ug pagpamig-ot sa militar ug lokal nga gubyerno sa mga aktibista sa syudad.

Protesta alang sa katungod ug batok sa pagkibhang sa badyet ug diktadurya