Protesta para sa kinamatarung kag kontra sa kaltas sa badyet kag diktadurya

,

Sunud-sunod nga mga protesta sa kalye kag online ang ginhimo sang nagkalainlain nga sektor sining nagligad nga duha ka semana.

Nagpiket ang mga pamatan-on sa atubang sang Kongreso sa Quezon City kadungan sang pagtalakay sa badyet para sa edukasyon sang Septyembre 16. Ginsundan ini sang paghulag sang mga imol sa syudad nga nagduso nga gilayon na nga ipanagtag ang ayuda kadungan man sang pagbista sa badyet sang Department of Social Welfare and Development.

Isa ka adlaw antes sini, nagpiket man ang mga manunudlo para ipanawagan ang dugang nga pondo para sa edukasyon.
Sang Septyembre 14, ginatos ka drayber ang nagtipon sa atubang sang upisina sang Land Transportation Franchising and Regulatory Board sa Quezon City. Panawagan nila nga pahanugutan na nga magbyahe ang tanan nga dyip, pagbukas sa tanan nga ruta, kag lubos nga pagbasura sa padihot nga jeepney phaseout. Ginpahanugutan ang pagbyahe sang dugang nga 1,159 nga dyip pero tuman ka kulang gihapon ini. Nagapabilin nga indi makabyahe ang 58,000 nga dyip kag wala pa gihapon sang kita ang 116,000 mga drayber.

Sa pareho nga adlaw, ginlunsar sang Karapatan ang Global Day of Action for the Philippines kadungan sa pagbukas sang sesyon sang United Nations Human Rights Council. Nakig-isa diri ang lima ka espesyal nga taga-report sang United Nations, mga myembro sang parlamento sang European Union, Basque kag Australia,` mga internasyunal nga koalisyon kag institusyon, kag mga tagasakdag sang tawhanon nga kinamatarung sa Hongkong, Korea, Kenya, Turkey kag South Africa.

Nagtipon ang mga biktima sang layi militar kag ila nga mga tagasuporta sa Bantayog ng mga Bayani sang Septyembre 11, sa kaadlawan sang diktador nga si Ferdinand Marcos. Ginkundenar nila ang tuyo paghimo nga layi sang Marcos Day o Adlaw ni Marcos sa Ilocos Norte.

Sa Davao City, naggwa sa upisina ang mga myembro sang Gabriela, KMU kag Karapatan kag nagkadto sa Orcullo Drive sang Septyembre 14 para iprotesta ang paliwat-liwat kag lapnagon nga red-tagging kag pagpang-ipit sang militar kag lokal nga gubyerno sa mga kapitalista sa syudad.

Protesta para sa kinamatarung kag kontra sa kaltas sa badyet kag diktadurya