Apat na aksyong militar, inilunsad ng BHB sa Panay

Apat na aksyong militar ang inilunsad ng Bagong Hukbong Bayan (BHB)-Central Panay (Mt. Baloy Command) laban sa mga tropa ng 12th IB na naglulunsad ng operasyong kombat at Retooled Community Support Program (RCSP) sa mga bayan ng Iloilo at Capiz mula noong Hulyo hanggang Setyembre.

Pinasabugan ng BHB-Mt. Baloy Command ng bomba ang mga tropa ng 12th IB sa kabundukan ng Tapaz, Capiz at Calinog, Iloilo noong Setyembre 17. Ilang araw bago nito ay kinumpiska ng militar ang mga yaring-kamay na de sabog na gamit ng mga magsasaka na patibong sa mga baboy ramo at iba pang mabangis na hayop. Walang habas ding nagpaputok ang mga sundalo at nagpalabas ng gawa-gawang engkwentro.

Isang araw bago nito, hinaras ng mga Pulang mandirigma ang mga tropa ng RCSP sa Barangay Masaroy, Calinog.

Hinaras din ng BHB ang mga tropa ng RSCP sa Barangay Roosevelt, Tapaz, Capiz noong Agosto 9, 2020. Isa ang patay at isa pa ang sugatan sa hanay ng 12th IB.

Noong Hulyo, isang operasyong haras naman ang inilunsad ng BHB laban sa mga tropa ng 12th IB na nagsasagawa ng RSCP sa Barangay Tacayan, Tapaz, Capiz. Isa ang sugatan sa hanay ng kaaway.

Samantala, kinundena ng BHB ang paglapastangan ng AFP sa mga batayang protokol pangkalusugan. Sa mga baryong okupado ng 12th IB, talamak ang hindi pagsusuot ng facemask, di pagsunod sa itinakdang distansya at pagwawalambahala sa banta ng pandemyang Covid-19. Ang militar ang pasimuno ng mga inuman at ng walang saysay na pagtitipon sa tabing ng RCSP sa mga baryo.

Ayon sa tagapagsalita ng BHB-Mt.Baloy Command na si Ismael Garcia, ang mga gawaing ito ay taliwas sa pagbabanta at karahasan ng PNP at AFP laban sa mga sibilyan na hindi sumusunod sa mga protocol na ipinatutupad ng rehimeng US-Duterte.

Nanawagan din ang BHB sa lahat ng residente ng mga baryo na kasalukuyang hinahalihaw ng 12th IB na isulong ang kanilang karapatan na tumangging ukupahin o gawing kampo ng AFP ang kanilang tahanan at mga gusaling pampubliko, huwag magpailalim sa iligal na interogasyon, pananakot, sarbeylans at iba pang mga panggigipit.

Apat na aksyong militar, inilunsad ng BHB sa Panay