Abusadong mga sundalo ug pulis, giambus sa BHB

,

Giambus sa Bagong Hukbong Bayan (BHB)-Western Samar ang mga elemento sa 19th IB sa Barangay Sta. Cruz, Matuguinao niadtong Setyembre 26. Lima ka sundalo ang napatay ug 12 ang samaron.
Sa Northern Samar, gipabuthan sa usa ka yunit sa BHB ang mga elemento sa CAFGU ug 43rd IB sa Barangay Pagsang-an, San Roque niadtong unang semana sa Setyembre.

Nabalintong ang sakyanan sa mga pulis dihang giambus sila sa usa ka yunit sa BHB-Albay sa haywey sa Barangay Cawayan, Manito niadtong Setyembre 28. Samaron sa opensiba ang duha ka pulis.

Sa susamang adlaw, giambus sa BHB-Mindoro ang mga elemento sa 403rd Regional Mobile Force Battalion (RMFB) sa Barangay Sta. Teresita, Mansalay, Oriental Mindoro. Mihaguros og dagan ang mga samarong pulis ug gibyaan ang ilang sakyanan. Gidayunan og guba sa BHB ang sakyanan sa pulis. Kadungan niini, giatake sa usa ka lain pang yunit ang detatsment sa 403rd RMFB sa Barangay Cabalwa sa parehong lungsod.

Duha ka operasyong isnayp usab ang gilunsad sa BHB-Mindoro niadtong Setyembre 16 ug 22 batok sa 203rd IBde nga miokupar sa Barangay Monteclaro, San Jose, Occidental Mindoro.

Gipabusikaran usab sa BHB-Central Panay ang nag-operasyong pwersa sa 12th IB sa Barangay Binulosan Piqueño Calinog, Iloilo niadtong Setyembre 17. Usa ka adlaw ayha niini, gipabuthan sa mga Pulang mangugubat ang mga tropang nagpahigayon og operasyong saywar sa Barangay Masaroy sa takuban sa Retooled Community Support Program.
Gitaho usab sa yunit ang duha ka operasyong haras batok sa mga sundalo sa mga barangay sa Roosevelt ug Tacayan, Tapaz, Capiz niadtong Agosto ug Hulyo. Usa ang patay ug duha ang samaron sa han-ay sa 12th IB.

Sa Barangay Baluan, Palimbang, Sultan Kudarat, dili moubos sa tulo ka sundalo ang napatay sa usa ka engkwentro niadtong Hulyo 26. Usa ka Pulang manggugubat ang namartir.

Abusadong mga sundalo ug pulis, giambus sa BHB