Ika-48 nga tuig sa balaod militar, gidumdum

,

Naglunsad og mga protesta ang lain-laing organisasyon niadtong Setyembre 21 isip pagdumdum sa ika-48 ka tuig sa pagpahatang sa balaod militar sa diktaduryang Marcos niadtong 1972. Kapin 2,000 ang nagprotesta sa University of the Philippines-Diliman sa Quezon City ilalum sa temang “Suklan ang tiranya! Palagputon si Duterte!” Matud nila, walay kalainan ang kabangis nga gakahitabo karon sa kasalukuyan sa kaguliyang ilalum sa diktaduryang Marcos.

Aduna usay susamang mga protesta sa Naga City, Legazpi City ug Sorsogon City. Sa Iloilo City, misalmot sa aktibidad ang meyor sa syudad nga si Mayor Jerry Treñas nga iligal nga giaresto niadtong balaod militar. Matud niya, kinahanglan og mas daghang aktibista aron depensahan ang demokrasya ug katungod.

Naglunsad usab og protesta sa Baguio City, Angeles City, Davao City, Cebu City, Capiz, Kabankalan sa Negros ug sa mga komunidad sa Kalibo ug New Washington sa Aklan.

Sa gawas sa nasud, nagdagkot og kandila ang mga myembro sa Bayan-USA ug Malaya Movement sa US Capitol, Washington DC, alang sa tanang biktima sa diktaduryang Marcos ug pasistang rehimeng Duterte.

Ika-48 nga tuig sa balaod militar, gidumdum