Nangatake ang mga berdugo ni Duterte

,

Upat ka upisyal sa barangay ug usa ka ordinaryong residente ang gipatay sa mga pwersa sa estado sa Bicol sulod lamang sa usa ka semana. Grabeng kabangis usab ang nasinati sa usa ka mag-uuma sa Negros ug duha ka Lumad sa Sultan Kudarat. Ang mga biktima parehong giakusahang tigsuporta, kundili man myembro sa Bagong Hukbong Bayan (BHB).

Sa Masbate, tulo ka sibilyan ang magkabulag nga gidagit sa 2nd IB ug 1st Masbate Police Mobile Force Company niadtong Setyembre 26 ug gidala sa Barangay Alas, Mandaon, alas-5:30 sa buntag kung asa sila gimasaker human ang duha ka adlaw.

Gidagit si Jerry Regala, negosyante gikan sa Barangay Dalipe, Cawayan, samtang nagdeliber og bugas; ug ang kagawad sa Barangay Cajonday, Baleno nga silang Judy Barruga ug Joey Asne sa ilang mga balay. Gitamnan sa mga riple ug eksplusibo ang mga patayng lawas aron pagawasong namatay sila sa engkwentro. Kini ang ikalimang kaso sa masaker sa Masbate sa ilalum ni Duterte.

Pipila ka oras human niini, gidakop usab sa tsekpoynt sa pulis ang motoristang si Ronald Azucena sa Barangay Dayao. Gidala ug gidetine siya sa istasyon sa pulis sa Mandaon human tamnan og pusil.

Sa Guinobatan, Albay, gipatay sa 49th IB si Kapitan Luzviminda Dayandante ug Treasurer Albert Orbina sa Barangay Batbat sa usa ka ambus sa Barangay Sinungtan niadtong Setyembre 21. Gipatay sila tungod sa ilang aktibong pagbutyag sa mga abuso sa yunit sa ilang baryo. Kapin 30 ka baryo ang okupado karon sa 49th IB sa prubinsya.

Niadtong Setyembre 25, walay hunong nga nagpabuto ang mga sundalo sa 49th IB duul sa eskwelahan sa Barangay Oma-oma, Ligao City aron pagawasong aduna silay nakaengkwentro nga yunit sa BHB. Tungod niini, napugos nga magbakwit ang mga magtutudlo nga nangandam alang sa pag-abli sa tulunghaan.

Sa Negros Occidental, gipugutan og ulo sa mga sundalo sa 94th IB ang mag-uumang si Bernardo Guillen, 50, sa Barangay Tan-awan, Kabankalan City niadtong Setyembre 17. Ayha niini nakaengkwentro sa mga sundalo ang usa ka yunit sa BHB duul sa iyang umahan. Mihawa siya ug ang iyang pamilya sa lugar apan nagdesisyon siyang mobalik aron mokuha og gamit bisan daghan na og sundalo sa iyang balay. Tulo ka adlaw siya nga nawala ayha nakaplagan ang iyang giulod na nga patayng lawad sa usa ka pangpang duul sa iyang umahan.

Sa Sultan Kudarat, gipatay sa 37th IB ang duha ka Lumad nga residente sa Sityo Loboc, Barangay Sta. Clara, Kalamansig niadtong gabii sa Setyembre 4. Nangiwag og baki ang duha dihang gipusil sila sa mga sundalo.

Ayha niini, gikulata sa mga sundalo ang motoristang silang Renato Angulin, Jun-jun Mandong ug Cris Macagarsi sa Sityo Lower Nursery sa parehong barangay niadtong Setyembre 2.

Pekeng pagpasurender. Sa Negros Occidental, pugos nga gipasurender sa 79th IB ang 63 ka residente sa Barangay Sta. Rosa, Murcia niadtong Setyembre 21 aron makahuthut sa dili moubos sa ₱4 milyon. Gihatagan lamang og tig-lima ka kilong bugas ang mga “misurender.”

Sa isla sa Mindoro, gatusan ka minoryang Buhid, lakip ang mga menor de edad, ang pwersahang gipasurender sa 203rd Brigade sa Bongabong, San Jose, Mansalay ug Rizal. Giilad ang mga residente nga kuhaon ang mga relief good sulod sa kampo, kung asa sila gipailalum sa interogasyon ug pugos nga ginapasurender.

Gibalewala usab sa 50th IB ang mga protokol panglawas batok sa Covid-19 dihang pugos nila nga giparali ang mga residente sa tulo ka baryo sa Pinukpuk, Kalinga niadtong Setyembre 22-24. Okupado sa militar ang mga baryo sa Balbalan, Lubuagan, Pasil ug Tabuk. Kaylap sa maong mga lugar ang pagpanglingla ug pagpamig-ot sa mga residente aron ipasurender.

Iligal nga pagpangaresto. Giharang sa mga pulis ug sundalo ang upat ka sibilyan sa usa ka tsekpoynt sa Barangay Alingasaw, Moises Padilla, Negros Oriental niadtong Oktubre 2 ug iligal nga gidakop ug gipreso human tamnan og mga ebidensyang pusil ug eksplusibo. Naila ang mga biktima nga silang Wilmar Pognasi, tigpanalipud sa tawhanong katungod; si Leoltren Trinidad; ug duha ka drayber sa habal-habal.

Nangatake ang mga berdugo ni Duterte