Subsidyo sa palay, sigaw ng mga magsasaka

,

Sa harap ng pagsadsad ng presyo ng pagbili ng palay, hiningi ng Kilusang Magbubukid ng Pilipinas (KMP) na maglabas ng pondo ang rehimeng Duterte bilang subsidyo upang pigilan ang lubhang pagkalugi ng mga magsasaka sa palay. Ayon sa KMP, kabilang sa maaaring gamitin ay ang ₱10.727 bilyong nakulekta sa pag-aangkat ng bigas, na anito’y makasusuporta sa humigit-kumulang 72,800 pamilyang magsasaka. Nitong Oktubre, bumagsak ang presyo ng palay hanggang ₱10-14 kada kilo.

Samantala, inilunsad noong Oktubre 1 ang isang kampanya para isulong ang agrikulturang nakabatay sa agroekolohiya, isang paraan sa pagsasaka gamit ang natural na mga rekurso nang walang sinisirang likas na yaman. Pinangunahan ito ng Pesticide Action Network Asia Pacific katuwang ang Unyon ng Manggagawa sa Agrikultura, SAKA at MASIPAG.

Subsidyo sa palay, sigaw ng mga magsasaka