Sugyot balaodnon sa US, mobabag sa ayudang militar

,

Gikalipay sa Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) ang sugyot balaodnon nga Philippine Human Rights Act nga gipasaka sa US Congress ni Rep. Susan Wild niadtong Setyembre 17. Laraw sa maong sugyot balaodnon nga babagan ang paghatag og pondo sa US sa militar ug pulisya sa Pilipinas tungod sa malukpanong paglapas niini sa tawhanong katungod.

Gitawag ni Wild nga “brutal” ang rehimeng Duterte, nga matud kaniya “gipagrabe ang pagtarget sa mga unyonista, mga mamumuo ug karibal sa pulitika” niini. Suportado sa 24 ka magbabalaod sa US ang maong sugyot balaodnon.

Ang Pilipinas ang labing daku nga nagadawat sa ayudang militar gikan sa US sa East ug Southeast Asia sa milabayng upat ka tuig. Midawat na og $554 milyong ayudang militar ang rehimeng Duterte sukad 2016.

Sugyot balaodnon sa US, mobabag sa ayudang militar