2 ka lumad, unang biktima sa balaod sa terorismo

,

Gibutyag sa National Union of People’s Lawyers (NUPL) sa Korte Suprema niadtong Nobyembre 17 ang unang kaso sa paggamit sa Anti-Terror Law (ATL) batok sa inosenteng katawhan. Duha ka Aeta, silang Jasper Gurung ug Junior Ramos, ang walay basehan nga gikasuhan sa 7th ID sa paglapas sa Seksyon 4 (pagsalmot sa mga aktibidad nga adunay laraw nga mopatay o manakit) sa maong balaod niadtong Setyembre. Niadto pang Agosto nakadetine ang duha, gikasuhan usab sila og sa kasong illegal possession of firearms and explosives. Giaresto sila samtang miikyas sa pagpamomba ug pagpangabuso sa militar sa ilang lugar.

Matud sa NUPL, ang pagpasaka og kaso timaan sa pagdumot sa 7th ID sa mga sibiliyan human usa ka sundalo ang napatay sa pagpangambus sa Bagong Hukbong Bayan sa ilang yunit niadtong Agosto 21. Gipamatud-an sa kaso kung paunsa mamahimong gamiton ang ATL aron isimang ang mga ebidensya ug ilhong na “terorista” ang mga kritiko ug kaaway sa gubyerno.

Sa ngalan usab sa pagsumpo sa “terorismo,” ginabawalan sa Anti-Money Laundering Council (AMLC) nga hilabtan sa Rural Missionaries of the Philippines (RMP) ang mga pondo niiini sa 22 ka akawnt sa bangko. Iligal nga gisirad-an sa AMLC ang mga account sa RMP gikan Disyembre 2019 hangtud Oktubre niining tuiga subay lang sa petisyon sa National Intelligence Coordinating Agency.

2 ka lumad, unang biktima sa balaod sa terorismo