Mini nga programang reporestasyon

,

Walay tinuod nga plano ang reaksyunaryong estado aron subling buhion ang mga kalasangan sa nasud. Ang National Greening Program (NGP) niini usa lamang ka iskema alang sa malukpanong contract growing sa mga komersyal nga kahoy nga kadaghanan magun-ubon sa ekolohikal nga balanse sa mga lasang. Ang labing nakapahimulos sa mga kontratang gitanyag sa NGP mao ang mga lokal nga pulitiko ug ilang mga kasosyong negosyante sa agroforestry.

Kadaghanan sa mga kahoy nga gipangtanum sa mga eryang langkob sa NGP dili natural sa lokal nga kalasangan. Lakip niini ang mga komersyal nga kahoy nga paspas nga motubo sama sa mahogany, falcata, rubber, ug uban pang pang-eksport nga tanum sama sa kape ug kakaw. Ang maong mga kahoy ug tanum lakip sa nag-unang gina-eksport sa nasud. Sukwahi kini sa tambag sa mga siyentista nga magtanum og mga natural nga kahoy sa lasang aron mapabilin ang ekolohikal nga balanse niini.

Giangkon mismo sa Department of Environment and Natural Resources nga plano niining anihon ang troso sa halos 79 ka ektarya sa mga plantasyon sa NGP sa lain-laing bahin sa nasud nga maghatag og ₱31.6 bilyong kita sa mga kasosyo niining kontraktor. Mas grabe pa, ginagamit sa estado ang NGP aron palayason ang mga mag-uuma ug lumad sa mga bukirong komunidad ug ilugon ang ilang mga umahan ug yutang kabilin.

Mini nga programang reporestasyon